Investiţii în derulare

1. CREAREA SERVICIILOR DE PROMOVARE A ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
MANAGER DE PROIECT - Consiliul Local
VALOAREA PROIECTULUI - Neevaluată încă
SURSA DE FINANȚARE - Buget local Fondul Social European
DESCRIEREA PROIECTULUI 
OBIECTIVE - Dezvoltarea şi promovarea comunităţii noastre.
REZULTATELE OBȚINUTE -  îmbunătățirea imaginii comunei Beltiug; creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor comunei.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI - Realizarea studiului de fezabilitate,Elaborarea proiectului tehnic, Aprobarea începerii proiectului, Pregătirea și depunerea cererii de finanțare, Contractarea proiectului, Organizarea licitațiilor Monitorizare, evaluare, control, Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI - 36 luni
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI - Implementarea acestui proiect este necesară
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei Beltiug. Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.

2. ACCESAREA DE CĂTRE LOCUITORI ȘI INSTITUȚII PUBLICE DE FONDURI PENTRU UTILIZAREA DE SURSE REGENERABILE
MANAGER DE PROIECT - Consiliul Local
VALOAREA PROIECTULUI - Neevaluată încă
SURSA DE FINANȚARE - Buget local,Fondul European de Dezvoltare Regională
OBIECTIVE - Dezvoltarea şi promovarea comunităţii noastre.
REZULTATELE OBȚINUTE - îmbunătățirea imaginii comunei Beltiug; creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor comunei.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI - Realizarea studiului de fezabilitate, Elaborarea proiectului tehnic. Aprobarea începerii proiectului,Pregătirea și depunerea cererii de finanțare, Contractarea proiectului, Organizarea licitațiilor, Monitorizare, evaluare, control, Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI - 36 luni
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI - Implementarea acestui proiect este necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de viață alocuitorilor comunei Beltiug.

3. REALIZAREA DE PROIECTE DE FORMARE PROFESIONALĂ A LOCALNICILOR PENTRU DEZVOLATREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE PENTRU A PROMOVA AFACERILE ÎN MEDIUL RURAL
MANAGER DE PROIECT - Consiliul Local
VALOAREA PROIECTULUI - Neevaluată încă
SURSA DE FINANȚARE Buget local Fondul Social European
OBIECTIVE - Dezvoltarea şi promovarea comunităţii noastre.
REZULTATELE OBȚINUTE - îmbunătățirea imaginii comunei; creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor comunei.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate, Elaborarea proiectului tehnic, Aprobarea începerii proiectului, Pregătirea și depunerea cererii de finanțare,Contractarea proiectului, Organizarea licitațiilor, Monitorizare, evaluare, control, Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI - 36 luni
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI - Implementarea acestui proiect este necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei Beltiug. Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală.

4. MODERNIZARE ȘCOLI
MANAGER DE PROIECT - Consiliul Local, Instituţiile de învăţământ din comunitatea locală
VALOAREA PROIECTULUI - Neevaluată încă
OBIECTIVE - Modernizarea şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor educative în localitatea Beltiug.
REZULTATELE OBȚINUTE - Îmbunătățirea condițiilor de educație; creșterea gradului de satisfacție a elevilor și a cadrelor didactice din comună.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI - Realizarea studiului de fezabilitate, Elaborarea proiectului tehnic, Aprobarea începerii proiectului, Pregătirea și depunerea cererii de finanțare, Contractarea proiectului, Organizarea licitațiilor, Monitorizare, evaluare, control
DURATA PROIECTULUI - 48 luni

5. CENTRU PENTRU PREGĂTIREA COPIILOR
MANAGER DE PROIECT - Consiliul Local
VALOAREA PROIECTULUI - Neevaluată încă
OBIECTIVE - Dezvoltarea şi promovarea comunităţii noastre.
REZULTATELE OBȚINUTE - Îmbunătățirea imaginii comunei; creșterea gradului de satisfactie a cetățenilor comunei.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI - Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea începerii proiectului Pregatirea și depunerea cererii de finanțare Contractarea proiectului Organizarea licitațiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI - 36 luni