Adresa: Principală, nr. 357, 447040 Beltiug, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-870071 Fax: 0261-870071 Email: primaria.beltiug@yahoo.com

Comuna Beltiug

Atribuții ale Consiliului

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
 
ART. 36 (1) Consil...

06 June 2018
Declarații de avere

06 June 2018
Declarații de interese

06 June 2018
Proiectul SIPOCA 35


Responsabil SIPOCA 35 Primaria Beltiug, (numele și prenumele)
Pentru mai multe informatii puteti accesa link-ul urmator:
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


22 February 2019
Cadrul geografic
           Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare în zona de contact a Câmpiei Crasnei cu versanţii vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna , la o distanță de 35 km de municipiul Satu Mare pe drumul E81, care leagă municipiile Satu Mare si Cluj. Comuna Beltiug se învecinează la: nord cu ora...

06 June 2018
Relieful și vegetația
          Din punct de vedere geologic comuna Beltiug face parte din unitatea tectonică de bo...

06 June 2018
Istoricul localității

 Comuna Beltiug are o existență multiseculară, registrul din Oradea,document bisericesc, atesta Beltiugul din 1216. În acest registru erau trecut...

06 June 2018
Cultură și învățământ

Pe plan cultural comuna Beltiug are o fanfară, renumită atât în țară cât și peste hotare, formată din peste 50 instrumentiști și o formație de peste 2...

06 June 2018
Renumerotarea sectiilor de votare in comuna Beltiug

02 May 2019
Stabilirea locurilor de afisaj electoral privind alegerile Europarlamentare din 26 mai 2019

24 April 2019
Inchiriere spațiu comercial Ratesti

Organizare licitație publică deschisă pentru inchiriere spațiu comercial în  com.Beltiug localitatea Rătești

26 March 2019
Proiecte și investiții
Hotărâri ale Consiliului local 2019